Janek Vajčner si splnil sen, založil se svými přáteli sportovní klub (právní forma nezisková organizace). První sportovní klub tohoto zaměření a strukturou fungování v České republice a se světovými ambicemi.

základní účel a činnosti:

ZDRAVÍ - REKREACE - FITNESS - SPORT

 • aktivní spolupráce s Českou unií sportu
 • rozvoj spolupráce s mezinárodní federací nordic walking - ONWF
 • podpora rozvoje nordic walkingu především v regionu Slovácka a být inspirací pro další regiony v České republice
 • vytvářet široké možnosti v oblasti nordic walking, jako sportu pro všechny 
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
 • nabídka pravidelných tréninků pro své členy zdarma, ale i pro širokou veřejnost (nejen ze Slovácka) - děti, mládež, dospělí, senioři, zdravotně postižení
 • metodicky a organizačně zajišťovat a vést tréninkové skupiny v jednotlivých lokalitách Slovácka - Petrov, Strážnice a Veselí nad Moravou. Do budoucna Kyjov, Uherské Hradiště, atd.
 • efektivně řídit a vést družstva tréninkových skupin, dle individuálních potřeb, možností a cílů jedinců a skupin se stejným cílovým zaměřením - skupiny: rekre, fitness, sport
 • nabídnout další aktivity ( i zážitkové) pro zvýšení efektivity jednotlivých tréninků - nordic running, nordic gym a koloběh 
 • vést své členy a ostatní zájemce k lásce o pravidelný sport a nordic walking, celoročně a v přírodě
 • pro své členy vytvářet podmínky dalšího vzdělávávání v nordic walking a ve zdravém životním stylu
 • spolupráce se školskými institucemi
 • pořádat závody, soutěže nebo benefiční podniky členské i veřejné
 • zajistit aktivní účast na mezinárodních soutěžích v nordic walking - světový a evropský pohár, Slovenský pohár, národní mistrovství jednotlivých evropských zemí, mistrovství Evropy a mistrovství světa, atd.
 • zajistit pro své členy benefitní systém výhod (nákupy sportovních potřeb, vzdělávací a pobytové akce, závody, výhody u partnerských organizací, atd.) 
 • budování sponzorské, dárcovské a dotační základny pro svou činnost
 • svou činností nabízet a vytvářet benefity zdravého životního stylu pro zaměstnance firem v regionu
 • hájit zájmy svých členů a aktivně spolupracovat se svazy, mezinárodními organizacemi a kluby, územně samosprávnými celky (obce, města, kraj) a jinými organizacemi
 • svou činností a vystupováním napomáhat rozvoji veřejného života na Slovácku, kultury a tradic regionu, ochrany přírody, zdraví a kondice obyvatel, apod. v místě svého působení, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností
 • aktivně se podílet na pořádání již 4. ročníku benefičního projektu Toulavé klacky 2023 - dárcovské extrémní nordic výzvy Janka Vajčnera s benefičním a osvětovým charakterem. Tentokráte v regionu Slovácka.

Samostatný web klubu a další podrobnosti k struktuře fungování a členství bude uveřejňováno postupně v následujících týdnech (leden 2023). Sledujte nás na sociálních sítích, webu Aktivity Morava nebo nás kontaktujte