PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK - STRÁŽNICE  

přímo na pěší zóně pod Bílou věží ve Strážnici - prostory prodejny VANESA KVĚTINY

Pro zapůjčení koloběžek požadujeme vratnou zálohu 1000 Kč/koloběžka nebo více koloběžek v organizované skupině je výše vratné zálohy dle domluvy.  Pro ubytované v našem apartmánu se vratná záloha nevybírá. Při využití zážitkového lektora/průvodce se také záloha nevybírá! Pro zapůjčení všech předmětů požadujeme předložení dokladu totožnosti. Půjčitel je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a svým podpisem jej odsouhlasit. Půjčitel musí být starší 18 let. Půjčitel je povinen zkontrolovat při převzetí stav půjčovaných předmětů. Půjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje k převzetí plné odpovědnosti za sebe i osoby mladší 18 let, které budou zapůjčené předměty využívat, za zapůjčené předměty, i za případnou újmu na zdraví nebo škodu na věcech movitých i nemovitých vzniklou při používání zapůjčených předmětů. Zapůjčené předměty musejí být vráceny v dohodnutém čase, za každou započatou hodinu prodlení je účtován poplatek 100 Kč/zapůjčený předmět. Ostatní podmínky jsou uvedeny ve výpůjčním řádu, který je k nahlédnutí u provozovatele.